!!! Šachový oddiel Chess Club Turzovka Ťa víta na svojej WEB stránke !!!

logo

Chess Club Turzovka, občianské združenie, Stred 302, 023 54 TURZOVKA

Späť na hlavnú stránku


Zápisnica valného zhromaždenia Chess Clubu Turzovka zo dňa 13.8.2011

Program:

1. Otvorenie  - Bibora

Valné zhormaždenie otvoril predseda privítaním členov, podpísala sa prezenčná listina

prítomných bolo 9 členov zo17: Bibora, Husárik, Gembický, V. Gembiczki, Krenželák, Stopka, Demko, Gembiczki J., Dočár 

2. Zhodnotenie činností za rok 2010 - Bibora

Valné zhromaždenie zobralo na vedomie zhodnotenie činností v roku 2008

3. Zhodnotenie hospodarenia 2011 - Bibora

Valné zhromaždenie zobralo na vedomie zhodnotenie hospodárenia v roku 2008

3. Zhodnotenie hospodarenia 2010 - R. Stopka

Revízna komisia odobrila hospodárenie v roku 2010
5. Voľba volebnej komisie - Volebná komisia :Krenželák, J. Gembiczki

6. Voľby výkonného výboru

Do výkonného výboru boli zvolení: Bibora 9 hl., Demko 9 hl., Gembický 8 hl., Husárik 5 hl.,  Stopka 4 hl.,

7. Voľby predsedu

Za predsedu bol zvolený Bibora 7 hl.

8. Voľby revíznej komisie

Do revíznej komisie boli Zvolení : M. Dočár 7 hl.V. Gembiczki 6 hl., J. Gembiczki 7 hl.,

8. Súpisky družstiev - nový predseda

Boli odsúhlasené predbežné súpisky A, B, C, D s tým, že vo výkonnom výbore sa ešte upresnia.

9. Voľba kapitánov - organizačných pracovníkov

Zvolení:

A - Husárik

B - Demko

C - J.Gembiczki

D - Stopka

11. Diskusia - rôzné

Schválené členské na 1 rok:

3 eur / člen

0 eur - dôchodcovia a mládež do 20 rokov

1. Nákup knihy - schválený

2. Preplatenie členského na korešpodenčnom serveri pre hráčov Chess Club Turzovka

3. Kapitán Ačka si účtuje 5 eur za zápas na telefón

4. Kapitáni ostatných družstiev 3 eur/zapás

5. P.Husárik dostane prístup na účet Chess Clubu Turzovka

6. Preplatenie turnaja v Pardubiciach - Matejov. 

7. Predseda kúpi nahradné batérie

12. Záver

Valné zhromaždenie uzavrel P. Bibora