!!! Šachový oddiel Chess Club Turzovka Ťa víta na svojej WEB stránke !!!

logo

Chess Club Turzovka, občianské združenie, Stred 302, 023 54 TURZOVKA

Späť na hlavnú stránku


Zápisnica zo zasadnutia výboru  Chess Clubu Turzovka zo dňa 12.2.2011

 

Prítomní: Bibora, Demko, Husárik, Gembický, Stopka - za revíznu komisiu

Program:

1. Prejednané hospodarenia za rok 2010  - Bibora

Účtovníctvo za rok 2010 bolo prejednané a odovzdané R. Stopkovi

2. Prenájom za areál v Závodí - Výbor sa dohodol, že o prenájme za areál v Závodí dude s mestom rokovať

 Ľ. Gembický. Zistí možnosť získania a umiestnenia skrine na materiál.

3. Kúpa počítača - výbor sa dohodol, že P. Husárik zabezpečí kúpu notebooku (do cca 370e), ktorý bude

k dispozícií predsedovi, prípadne členom výboru.

3. Ako používať 2 percentá - P. Husárik

5. Preplacanie ubytovania na turnajoch - pri účasti na turnajoch sa prepláca štartovné, cestovné vždy,
ubytovanie na maximálne 3 turnajoch do výšky 10 e.

6. Nákup materiálu - Bibora objedná 2 ks digitálnych hodín, 2 šachovníce a 2 plastové súpravy

6. MSR mládeže- výbor zabezpečí účasť mládežníckého družstva na turnaji v Čadci.