!!! Šachový oddiel Chess Club Turzovka Ťa víta na svojej WEB stránke !!!

logo

Chess Club Turzovka, občianské združenie, Stred 302, 023 54 TURZOVKA

Späť na hlavnú stránku


Valné zhromaždenie určilo členský príspevok na rok 3 eurá pre každého člena, ktorý pracuje.

Odpustené majú študenti a dôchodcovia.

Niektorí nemajú zaplatený rok 2009. Rok 2010 viď tabuľka. Platí sa predsedovi.

Kto nebude mať známky za 2009 a 2010 v preukaze, nebude sa môcť zúčastniť valného zhromaždenia v máji 2011.

Ešte mám niektoré preukazy (Majerčík, Adamko, ... ) u seba.

Študentom a dôchodcom odovzdám známky pri najbližšej príležitosti.

Bibora